นโยบายความเป็นส่วนตัว

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskiwanych od użytkowników witryny flyandfilm.pl w tym danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem witryny www.flynadfilm.pl prowadzonej pod adresem www.flyandfilm.pl (dalej zwaną Witryną) przez Dilectro. sp. z .o.o. sp. k. z siedzibą Al. Jana Pawła II 80 lok. 2 (dalej zwanego Sklepem Internetowym)

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies systemowych niezbędnych dla świadczenia niektórych usług w ramach Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, do których Witryna uzyskuje dostęp, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Witryna korzysta z plików cookies systemowych, tymczasowych, trwałych. Pliki systemowe są wykorzystywane przez Witrynę w celu zapewnienia dostępności określonych funkcjonalności Witryny (np. utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu). Tymczasowe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania wyświetlania Witryna na Państwa sprzęcie i są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Witryna może również zamieszczać na Państwa sprzęcie pliki cookies od dostawców usług wykorzystywanych w Witrynie jak np. pliki cookies pochodzące od Facebook, Google, w związku z możliwością korzystania z przycisków „Lubię to!”, „G+1”. Zasady dotyczące postępowania z danymi zbieranymi przez podmioty dostarczające te usługi dostępne na stronach Facebook oraz Google.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie - w tym m.in.:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania (miasto, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy),

3) adres do wysyłki (miasto, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy), jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w ramach Witryny. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@flyandfilm.pl

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie po przez wypisanie się z newslettera.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów trzecich takich jak, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Funkcję IOD pełni Adam Klimowski. Zapraszamy do kontaktu z IOD pod adresem: kontakt@dop24.pl

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności poprzez stosowanie loginu i hasła oraz szyfrowanych połączeń z Witryną. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych zgromadzonych w związku z założeniem konta, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@flyandfilm.pl Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@flyandfilm.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@flyandfilm.pl

Więcej na temat polityki prywatności znajdziecie Państwo tutaj: 

ชื่อเสียงของเรา:

พันธมิตรของเรา :

DJI Flir Pix4D DJI Academy Solectric
Dilectro Helden Top7 Graser Eschbach Copter Expert
3ds-scan Dronemasters GDDC Copter Flow Drohnen Service Born2Explore Flight Apprise